Nit-Hak Håndballklubb

Kontakt oss

Kontakt oss

Rolle

Navn

Tlf

E-post

Adresse

NIT-HAK Håndballklubb

post@nit-hak.no

Brennaveien 14

1481 Hagan


Styreleder

Tom Erik Øverby

954 41 277

tom-erik@eiendomsgruppen.no

Sportslig leder

Per Erik Pedersen

917 86 880

su@nit-hak.no

Hallansvarlig

Eirik Borge

900 13 417

hall@nit-hak.no

1.desember 2018 endret klubben driftsmodell. Vi har ikke lenger en daglig leder som håndterer innkommende telefoner og e-post på dagtid. Styret overtar alle driftsoppgaver og har delt disse mellom seg. I perioden som kommer vil vi, sammen med enkelte som har meldt seg til tjeneste, finne en driftsmodell som både er økonomisk forsvarlig og effektiv for et idrettslag av vår størrelse.

Administrative spørsmål:

Oppsett av hallvakter pr lag pr halvår, medlemsregister (inn- og utmeldinger), lisens, treningsavgifter og medlemsavgifter, tilganger i medlemssystem og Turneringsadmin:

Send e-post til post@nit-hak.no
Ansvar: Hanne Sørlie

Økonomi: Utgifter lag, dommerregninger, reiseoppgjør trenere, oppgjør SFO-trenere, kontakt med regnskapsbyrå. Egen facebookgruppe for økonomiansvarlig pr lag. Bilag og månedlig rapportering lag.

Send e-post til okonomi@nit-hak.no
Ansvar: Børge Danielsen

Hallvakter/kasser: Kasser/pader/nøkler hall/panel til sekretariat Rotneshallen. Hentes i Slattum terrasse 39 c. Avtal tid for når kasser hentes og leveres.

Send e-post til anette_bre@hotmail.com
Ansvar: Anette Breivik .Tlf 913 64 770

Sportslig Utvalg

Send e-post til su@nit-hak.no
Ansvar: Per Erik Pedersen

SFO håndball: Egen Facebookgruppe – NIT-HAK SFO Håndball 2019/20. Foresatte: Søk opp gruppen og bli medlem. Kontaktperson foreldre, skoler og SFO-trenere. Innmeldinger - klubbens nettside. Utmeldinger - post@nit-hak.no
Ansvar: Anniken Berg Marthinsen

Nit-Hak Håndballklubb

Postboks 125, 1483 Skytta

Epost:post@nit-hak.no 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift