EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE i NIT-HAK HK tirsdag 20. Oktober 2015 kl. 19:00 på Li Skole

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE i NIT-HAK HK tirsdag 20. Oktober 2015 kl. 19:00 på Li Skole

Agenda:

1. Godkjenning av innkallingen

2. Godkjenning av saksliste

3. Valg av ordstyrer

4. Valg av referent

5. Valg av 2 personer til å skrive under protokoll

6. Utvidelse av styret

Styret foreslår å utvide antall styremedlemmer fra 5 til 7 personer, i tillegg til 2

varamedlemmer. Dette for å minske arbeidsbyrden for den enkelte styremedlem og for å

bredde kompetansen i styret.

7. Valg av 2 nye styremedlemmer til styret (forutsatt at pkt 6 blir godkjent)

8. Valg av 2 varamedlemmer til styret

9. Valg av valgkommité, 2 personer

Mvh, Styret i Nit-Hak HK

Følg oss!

Støtt oss!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift