Agenda ÅRSMØTE i NIT-HAK Håndballklubb

onsdag 30. Mars 2015 kl. 19:00 på Li Skole Hvis du ønsker å få saksdokumentene i forkant av årsmøtet, henvend deg til Peder på kontoret, peder@nit-hak.no eller 951 52 124

 

ÅRSMØTE i NIT-HAK Håndballklubb

onsdag 30. Mars 2015 kl. 19:00 på Li Skole

 

SAKSLISTE

 

 

1. Godkjenning av innkallingen

 

 

2. Godkjenning av saksliste

 

 

3. Valg av ordstyrer

 

 

4. Valg av referent

 

 

5. Valg av 2 personer til å skrive under protokoll

 

 

6. Godkjenning av styrets årsberetning for 2015

 

 

7. Godkjenning av årsregnskapet for 2015

 

 

8. Innkomne forslag


Styret har 3 forslag. Det har ikke kommet andre forslag.

Forslag nr. 1 til Nit-Hak Håndballklubbs årsmøte 2016.

Fastsettelse av treningsavgift:

Styret foreslår ingen endring i treningsavgiftene fra og med Høsten 2016.

Spillere under 8 år som ikke deltar i seriespill                                 kr. 0,- pr. år

SFO                                                                                                                  kr 400 pr halvår

2006-07                                                                                                          kr 1.400,- pr. år

2004-05                                                                                                          kr 2.500,- pr. år

2001-03                                                                                                          kr 2.900,- pr. år

2000 –senior                                                                                                kr 3.500,- pr. år

 

Det faktureres to ganger pr. år i to like store beløp.

 

Forslag nr. 2 til Nit-Hak Håndballklubbs årsmøte 2016.

Fastsettelse av medlemsavgift:

Styret foreslår ingen endring i medlemsavgiftene fra og med Høsten 2016.

Medlemskap i NIT-HAK Håndballklubb foreslås fastsatt til kr. 400,- for 2016.

Dette uavhengig av medlemmets alder og om medlemmet er aktiv eller ikke.

Det faktureres en gang pr. år.

 

Forslag nr. 3 til Nit-Hak Håndballklubbs årsmøte 2016.

 

Fordeling av sponsorpenger og inntekter fra salgsdugnader og lotterier som går til et enkelt lag/årstrinn/spillergruppe:

 

Sponsormarkedet er utfordrende, og klubben opplever at det er enklere for klubben sine enkeltlag enn for klubben generelt å få støtte av sponsorer. Styret har erfart at mange andre klubber fordeler sponsormidler som et lag får inn mellom laget og klubben. Styret mener at dette er en fornuftig løsning, all den tid klubben er en viktig forutsetning for at laget i det hele tatt skal kunne få sponsormidler, eller selge produkter eller gjennomføre lotterier.  Konkret forslag blir presentert på årsmøtet.

 

 

9. Godkjenning av budsjettet for 2016 (deles ut på møtet)

 

 

10. Valg

 

a) Styret. Styrets og valgkomiteens innstilling (alle velges for 2 år)

 

Leder                                                  Erik Petermann                             på valg, tar gjenvalg

Styremedlem                                  Kenneth Kvalheim                        på valg, tar gjenvalg

Styremedlem                                 Sølvi Rudi                                          på valg, tar gjenvalg

Styremedlem                                 Bente Gjersøe                                ikke på valg

Styremedlem                                 Kjetil Kaarstein                               ikke på valg

Styremedlem                                 Per Krogdahl                                   ikke på valg

Styremedlem                                 Karina Grasbekk                            ikke på valg

Varamedlem                                   Stine Larsen Frivoll                        ikke på valg

Varamedlem                                   Hilde Rønning                                 ikke på valg

 

 

c) Kontrollkomité

 

Valgkomiteen foreslår at Øyvind Pettersen fortsetter og at det velges en person til.

Valg av en person.

 

d) Valgkomité

 

Valgkomiteen foreslår Anita Floen og at det velges en person til.

Valg av en person.

Følg oss!

Støtt oss!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift