Agenda ÅRSMØTE i NIT-HAK Håndballklubb

onsdag 29. Mars 2017 kl. 19:00 på Li Skole Hvis du ønsker å se saksdokumentene i forkant av årsmøtet, vil de bli lagt ut på kontoret.

ÅRSMØTE i NIT-HAK Håndballklubb

onsdag 29. Mars 2017 kl. 19:00 på Li Skole

 

SAKSLISTE

1. Godkjenning av innkallingen

2. Godkjenning av saksliste

3. Valg av ordstyrer

4. Valg av referent

5. Valg av 2 personer til å skrive under protokoll

6. Godkjenning av styrets årsberetning for 2016

7. Godkjenning av årsregnskapet for 2016

8. Innkomne forslag


Styret har 4 forslag. Det har ikke kommet andre forslag.

Forslag nr. 1 til Nit-Hak Håndballklubbs årsmøte 2017.

Fastsettelse av treningsavgift:

Styret foreslår ingen endring i treningsavgiftene fra og med Høsten 2016.

Spillere under 8 år som ikke deltar i seriespill                                 kr. 0,- pr. år

SFO                                                                                                              kr 400 pr halvår

2007-08                                                                                                        kr 1.400,- pr. år

2006-05                                                                                                        kr 2.500,- pr. år

2002-04                                                                                                       kr 2.900,- pr. år

2001 –senior                                                                                                kr 3.500,- pr. år

 

Det faktureres to ganger pr. år i to like store beløp.

 

Forslag nr. 2 til Nit-Hak Håndballklubbs årsmøte 2017.

Fastsettelse av medlemsavgift:

Styret foreslår at medlemsavgiften økes tmed 100 kr  fra og med Høsten 2017.

Medlemskap i NIT-HAK Håndballklubb foreslås fastsatt til kr. 500,- for 2018.

Dette uavhengig av medlemmets alder og om medlemmet er aktiv eller ikke.

Det faktureres en gang pr. år.

 

Forslag nr. 3 til Nit-Hak Håndballklubbs årsmøte 2017.

Fordeling av inntekter fra salgsdugnader og lotterier som går til et enkelt lag/årstrinn/spillergruppe:

Styret foreslår at lag som holder salgsdugnader/lotteri ikke skal betetale en cut til klubben for disse aktivitetene som det be sluttet på årsmøtet i fjor. Beslutningen om fordeling av sponsormidler endres ikke.

Forslag nr. 4 til Nit-Hak Håndballklubbs årsmøte 2017.

Som klubb er vi avhengig av at de forskjellige utvalgene i klubben har nok personer til å gjennomføre gruppenes aktiviteter. Det er i dag en utfordring å få fylt opp med nok frivilige til klubbens utvalg. Hvis situasjonen ikke bedrer seg ønsker styret  årsmøtes fullmakt til å kunne pålegge de enkelte lag å stille med  personer til utvalg. 

 

9. Godkjenning av budsjettet for 2016 (deles ut på møtet)

10. Valg

a) Styret. Styrets og valgkomiteens innstilling (alle velges for 2 år)

Leder                                            Erik Petermann                             Ikke på valg

Styremedlem                                Kenneth Kvalheim                        Ikke på valgl

Styremedlem                                 Sølvi Rudi                                     Ikke på valg

Styremedlem                                 Bente Gjersøe                              På valg, tar gjenvalg

Styremedlem                                 Kjetil Kaarstein                             På valg, tar gjenvalg

Styremedlem                                 Per Krogdahl                                På valg, tar gjenvalg

Styremedlem                                 Karina Grasbekk                          På valg, tar gjenvalg

Varamedlem                                   Stine Larsen Frivoll                     På valg, tar gjenvalg

Varamedlem                                   Hilde Rønning                             På valg, tar gjenvalg

 

c) Kontrollkomité

 

Valgkomiteen foreslår at Øyvind Pettersen fortsetter og at det velges en person til.

Valg av en person.

 

d) Valgkomité

 

Valgkomiteen foreslår Anita Floen og at det velges en person til.

Valg av en person.

Følg oss!

Støtt oss!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift