Saksliste årsmøte, 13.mars. kl 19:00

Møtested: Klubbkontoret NIT-HAK, Brennaveien 14, Skytta

Sakliste 

ÅRSMØTE i NIT-HAK Håndballklubb

Tirsdag 13. mars 2018 kl. 19:00 på NIT-HAKs lokaler i Brennaveien 14, Skytta

SAKSLISTE

1. Godkjenning av innkallingen

2. Godkjenning av saksliste

3. Valg av ordstyrer

4. Valg av referent

5. Valg av 2 personer til å skrive under protokoll

6. Godkjenning av styrets årsberetning for 2017

7. Godkjenning av årsregnskapet for 2017

8. Innkomne forslag

Styret har 1 forslag. Det har ikke kommet andre forslag.
 

Forslag nr. 1 til Nit-Hak Håndballklubbs årsmøte 2018.

Fastsettelse av treningsavgift:

Styret foreslår  endring i treningsavgiftene fra og med våren 2018 da klubbdugnaden utgår.

SFO                                                                                                              kr 400 pr halvår

Håndballskolen                                                                                             kr 1.400,- pr. år

8-9 år                                                                                                            kr 1.800,- pr. år

10-11 år                                                                                                        kr 2.900,- pr. år

12-14 år                                                                                                       kr 3.600,- pr. år

15 år – senior                                                                                               kr 4.200,- pr. år

 

Det faktureres to ganger pr. år i to like store beløp.

 

9. Godkjenning av budsjettet for 2018 (deles ut på møtet)

10. Valg

a) Styret. Styrets og valgkomiteens innstilling (alle velges for 2 år)

Leder                                            Stine Larsen-Frivoll                     På valg

Styremedlem                                Kenneth Kvalheim                       Ikke på valgl

Styremedlem                                Sølvi Rudi                                    Ikke på valg

Styremedlem                                Hilde Rønning                             På valg

Styremedlem                                Tom Erik Øverby                         På valg

Styremedlem                                Per Krogdahl                               Ikke på valg

Styremedlem                                Karina Grasbekk                         Ikke på valg

Varamedlem                                 Børge Danielsen                         På valg

Varamedlem                                 Hanne Sørlie                               På valg

 

c) Kontrollkomité

Valgkomiteen foreslår at Kjetril Kaarstein og Bente Gjersøe 

 

d) Valgkomité

Valgkomiteen foreslår at Øyvind Pettersen fortsetter og at det velges en person til.

Valg av en person.

Følg oss!

Støtt oss!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift