Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte, 29.11.2018 kl. 19:00 i NIT-HAK sine lokaler i Brennaveien 14, 1481 Hagan.

En rutinemessig revisjon fra Akershus Idrettskrets har avdekket flere forhold i klubben som styret har måttet ta tak i. Styret har startet, med bakgrunn i dette, et endringsarbeid som vil gjøre klubben bedre rustet for åra som kommer. Klubben mangler blant annet godkjent lovverk som kreves av alle idrettslag. I tillegg til dette er det manglende formelle årsmøtevedtak på flere verv i klubben. Som følge av dette innkaller styret derfor til ekstraordinært årsmøte.  

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter finnes tilgjengelig for medlemmene etter pålogging av klubbens medlemssystem (www.nit-hak.no).

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

 

Med vennlig hilsen
Styret i NIT-HAK Håndballklubb

Følg oss!

Støtt oss!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift