Årsmøte 19.mars 2019 kl 19:00

Årsmøtet holdes på vårt klubbkontor i Brennaveien 14 (Malthus Uniteam)

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.nithak.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i NIT-HAK Håndballklubb

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift